PXL_20220626_130458485

Over mij

Mijn naam is Matty Jongsma en verwelkom je graag in mijn praktijk in Heerenveen. Ik ben na jaren werken in de zorg en een tijd lang werkzaam te zijn geweest als pedicure  vervolgens het pad van de alternatieve geneeswijzen ingeslagen en ben na afronding van mijn studie in 2008 vol passie hieraan begonnen.

Holistisch genezen: het inzetten van zelfgenezende vermogen door het opheffen van blokkades.

Mijn behandelingen zijn gericht op het holistisch genezen. Deze geneeswijze behandelt de mens als geheel en niet enkel de plek waar de klacht bestaat. Veel klachten komen namelijk voort uit een disbalans in het lichaam en moeten bij de wortel worden aangepakt. Door het opheffen van blokkades zoekt het lichaam weer naar een nieuwe balans, waardoor het zelf genezend vermogen in werking wordt gezet. Ik heb heel bewust gekozen voor deze natuurgeneeskunde en zie de natuurgeneeskunde als een waardevolle ondersteuning van de reguliere medische zorg. Mijn behaalde HBO- medische basiskennis, aangevuld met de jaarlijkse bijscholingen, vormen daarbij voor mij de basis voor alles wat met de algemene gezondheid te maken heeft. Bij mij staat voorop dat ingeval van klachten- klein of groot- een bezoek aan de huisarts noodzakelijk kan zijn; laat daarbij je huisarts of specialist weten dat je voor één van mijn therapieën kiest.

Voetreflexbehandelingen – vitaliserend, opbouwend en ontspannend

In de loop van de jaren heb ik mij steeds verder ontwikkeld en diverse opleidingen gevolgd in mijn vakgebied, waaronder een 3-jarige opleiding Voetreflex-plus. Voeten blijven mij boeien en ik verwonder mij steeds weer over het bijzondere effect van deze behandelingen. De behandelingen werken vitaliserend, opbouwend en hebben bovenal een sterk ontspannend effect. De ‘plus’ in deze opleiding is de leer van de Chinese geneeskunde, hierdoor kan ik in mijn voetreflexbehandelingen de juiste meridianen en accupunctuurpunten inzetten. In mijn 3e– specialisatie jaar heb ik mijn scriptie geschreven over wat het effect van voetreflexzonetherapie is bij huilbaby’s. Dit onderzoek heeft mij heldere inzichten gegeven en mooie resultaten. De conclusie van mijn onderzoek was dat de klachten bij huilbaby’s zoals grote onrust, veel huilen, darmkrampjes en veel spugen soms sterk soms  in kleine mate konden worden gereduceerd door middel van het masseren op de voetjes. Maar dat het werkt heb ik door middel van dit onderzoek kunnen ervaren. Het werken op die kleine voetjes is fascinerend, zowel bij ( huil ) baby’s als bij ( jonge ) kinderen.

Kwantumkracht – verbeteren van gezondheid en welzijn in het zuiverbewustzijn

In de opleiding heb ik ook de ervaring opgedaan hoe groot het effect is van energetische behandelingen op de voet. Om elk mens zit een energieveld; het laat je persoonlijke uitstraling zien en geeft de mens de mogelijkheid om te communiceren met de omgeving om zich heen. Blokkades in dit energieveld kunnen onder meer door specifieke behandelingen op de voet worden behandeld.

Door mijn ervaringen en verwondering over de bijzondere resultaten van deze energetische behandelingen ben ik mij vervolgens gaan verdiepen in behandelmethode ‘KwantumKracht’. Deze studie heeft mij geleerd om in het kwantumveld (het zuiverbewustzijn van de mens) de gezondheid en welzijn te verbeteren. Uitgebreide informatie hierover kan je vinden op Kwantumkracht.nl.

Opleidingen

Jaarlijks volg ik scholingen in de MBK volgens PLATO. Iedere 5 jaar moet ik voldoen aan een minimaal aantal uren scholing in mijn vakgebied.

Een paar keer per jaar heb ik intervisiebijeenkomsten met mijn collega’s. Op het volgen van de scholing/intervisie wordt toezicht gehouden door mijn beroepsvereniging  NVST. Deze controleert of je voldoet aan de verplichtingen.

Periodiek wordt de praktijk gevisiteerd door een extern visitatiebureau. De beroepsvereniging ontvangt het rapport en monitort eventuele verbeterpunten.

Contact gegevens